من و تنهایی
جمعه دهم مرداد 1393
یکی بود...

دومیش نبود...

یکی با مشروب فکر خداست...

یکی تو مسجد به فکر زناست...

یکی با مانتو ذکر خداست...

یکی با چادر و تو فکر گناست...

یکی موی سیخ و غیرت...

یکی تسبیح به دست تو فکر شهوت...

یکی ریشش و با تیغ زده...

یکی با ریش مردم و تیغ زده...

آره رفیق اینجوریاست!!!

+ 14:8 زهـــــــره
جمعه دهم مرداد 1393
الکی امیدوارش نکن

الکی دلخوشش نکن

الکی بهش نگو رسیدی زنگ بزن

الکی اسمشو صدا نکن که طرف بگه جونم

الکی هی نگو عشق من زندگی من

اون داره حرفاتو باور می کنه لعنتی

وقتی میری داغون میشه داغون....

+ 14:5 زهـــــــره
جمعه دهم مرداد 1393
وقتی مال منی...

پیام دادن به کسی...

کامنت گذاشتن واسه کسی...

تیک زدن...

دوست اجتماعی...

دوست همینجوری...

همه اینا تعطیله.

فقط من و تو...

خنده هات...

شیطنتات...

غصه هات...

اخمات...

فقط مال خودم.

بگو بخندات...

فقط با خودم...

اوکی مخاطب خاص؟؟؟؟؟؟

+ 14:3 زهـــــــره
جمعه دهم مرداد 1393
تا به حال کسی تو را با چشمهایش نفس کشیده؟؟؟

+ 14:0 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
تو ناگهان غریبه شدى!
و من یاد گرفتم
غریبه ها ،
هر زمان كه اراده كنند میتوانند
دلشان را پس بگیرند..!

باز غافلگیر شدم..!
باز از بهترینهایم،
دردناكترین تجربه ها را كسب كردم...!

دوست داشتن،
عشق ورزیدن،
و صداقت ،
را بر سر درِ حافظه ام آویخته ام،
و هر روز خاكشان را میتكانم..!

همیشه ، حتى ،شكسته هاى اجناسِ ناب،
عتیقه ،و با ارزش میشوند
حتى اگر دیگر قابل استفاده نباشند...

+ 12:26 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
تازه گی در رویای من
کسی بی اجازه
پا می گذارد
و هر بار برایم
سیگاری آتش می زند
در حالی که دست دیگرش را
دور تو حلقه کرده .

+ 12:26 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
هی رفیق!..
میدانی از کجای زندگی بیشتر خسته ام،
آنجایی که وسط خنده هایم بغض می کنم!!!

+ 12:26 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
ﯾﮏ ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ
ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ
یه تن رنجور از زخم
یه ذهن خسته ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮑﺸﻢ ؟

+ 12:25 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
دست نوشتـــه هایــــم را کــه دیدند از من پرسیدنــد :
عاشقـــی ...؟
گفتــــم : نـــه ...
_ خیانت دیــــده ای؟
_ نـــه ...
_ تنهایــــی؟
_ نـــه ... نـــه ... نـــه ...
_ پس این عاشقانـــه ها چیست ؟ برای چه مینویســــی؟
فقط بـــه آنهـا لبــــخند زدم...چه میتوانستــــم بگویــــم...
من نـــه عاشقــــم ، نـــه تنهایــــم، نـــه خیانت دیــــده ام ...
فقط بعضــــی وقتـــا ...
احساس می کنـــم خیلــــی شکستــــم ...

+ 12:25 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
بی تو تقویم پر از جمعه بی حوصله هاست .....

+ 12:24 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
ﯾـــﮑﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺧـــﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﻣﯿــــــﮕﻮﯾﺪ : ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍﺳﺖ ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ..

+ 12:24 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
همدستِ عصیان که باشیم
عریان تر از شیطانی می‌‌شویم
که وسوسه کرد
چشم‌های پر فریب را
در بخلِ چشم خانه‌های تنگ
بیا قانونِ طبیعتِ مادرانمان را مشق نکنیم
بیا خودمان باشیم
حتی اگر با صفرهای ترسناک
تخمینمان زدند
بیا از گرگ‌ها نترسیم
بیا از تهدیدِ هیچ دستی‌
هیچ سنگی‌ نترسیم
بگذار ایجازِ ما
نقطه ی پایانی بر افسانه ی مرگِ عاشقان باشد
که عشق اگر خطاست ... ما خطاکاریم

+ 12:23 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
من…
هنوز غرق گذشته اى هستم
که نمى گذرد!!!

+ 12:23 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ..
ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺯﺷﺖ ...
ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﻻﻏﺮ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ
ﺑﺎ ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ..
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻨﺖ ،
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺵ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺶ ... ﻣﺎﻟﺶ ... ﺷﺨﺼﯿﯿﺘﺶ ...
ﺣﺘﯽ ﺁﺑﺮﻭ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺵ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗــــــﻮ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﺑﺎﺷﯽ

+ 12:22 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
ﺩﻟﮕﻴﺮﻡ
ﺍﺯ ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻏﺮﻕ ﺧﻮﺩﺵ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ
ﻧﺠﺎﺗﻢ ﻧﺪﺍﺩ ..

+ 12:21 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
یرای هر اتفــاقــی‌،

مــی‌تــوان پــاسخــی یــافــت؛

جــز بــرای رفتــن‌هــای نــابهنگــام!

شــایــد رفتــن،

خــود پــاســخِ یــک اتفــاق اســت!

هیچــکس نمیــدانــد،

جــز آنکــه رفتــه اســت

+ 12:21 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
دلم
به جایی رسیده است
که دیگر
توان دوست داشتنی ندارد
قانع شده است
به آنهایی که دوستش
دارند....!

+ 12:16 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
سکوتِ من، شکستن نداشت
آخرش تو در دیگری، عاقبت به خیر می شدی و
من، بی تو، به عقوبتِ بی کسی دچار می گشتم..

می دانی .. گاهی باید
حرمت ِ سکوت را نگه داشت
تا احســـاس و عشق بی آبرو نشوند..

+ 12:15 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
غفلت کردم ،

لحظه ای

دلم جایی گیر کرد و

تمام زندگی ام نخ کش شد ...

+ 12:14 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
خدایـــــــا ..!
خستــــــه شـــــدم بس که آرزو کـردم
و دیـگـران به آن رسیـدنـد ...

+ 12:14 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
چه خوب بود اگر ...
خدا ...
دکان ِ دل فروشی داشت ...
عوض می کرد ...
با دلی نو ...
دل ِ سوخته مان را ...

+ 12:14 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
کفشهایم پراز اشتیاق رفتنند
و من اما..
هنوز در چکنم های " ماندنم " ...!

+ 12:12 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
کمتر کسی‌ می‌‌فهمد
چگونه یک روحِ عاصی‌
در فاصله ی بینِ دو نفس
به زوال می‌‌رود
من اما خوب می‌‌دانم
ابتذالِ تکرر لحظه ها
زودتر از هر مرگی، مرا می‌‌کشد

+ 12:12 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
سیگار....
بی جان ترین عصیانگریست که...
مرا به عصیان وامیدارد …
او به نابودی تن نشسته است،
من به نابودیِ ” من ”
… و هر دو به ” نابودیِ ” هم

+ 12:12 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
من هنوز ...
چندتایی واژه ی دست نخورده،
کنار گذاشته ام
شاید وقتی که آمدی برای همیشه ...
شعری نوشتم
که در عوض فعل های "گذشته" و "بعید "
پر باشد از "حال های ساده" و "استمراری"
فکر کنم از ته دل
عاشقم شوی اگر بخوانی اش ...

+ 12:11 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
ﺧـﺪﺍ ﺭﺍ ﭼـﻪ ﺩﯾــﺪﯼ ؟

ﺷـﺎﯾــﺪ ﺩﻭﺍﻡ ﺁﻭﺭﺩﻡ !

ﻫـﺮ ﺗﻤــﺎﻡ ﺷـﺪﻧـﯽ ﮐﻪ ﻣــﺮﮒ ﻧﯿـﺴﺖ !

ﮔـﺎﻫـﯽ ﻣﯽ ﺗــﻮﺍﻥ ﮐــﻨـﺎﺭ ِ ﯾـﮏ ﭘـﻨﺠﺮﻩ ...

ﺳﯿـﮕﺎﺭ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﻭ ﻣــﻨـﺘـﻈــﺮ ...

ﭘــــﻮﺳــﯿــﺪ ...

+ 12:10 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
هی - می دانی ؟

شب هایِ جمعه -

فقط -

سنگ خودم را ؛ به سینه می زنم .

چند پاکت سیگار -

بیشتر - آتش - می زنم

وَ برایِ - روحِ مُرده یِ خودم .

ریه هایم را - خیرات می کنم .

+ 12:10 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
ایـن بـی تــفـآوتـیهـآ...

ایــن بـی خــَـبــَـری هــآ...

گــآهی دیــدآر از ســَـر اجـبـآر...

نــَـبـودَن هآ ...

نـَـدیــدَن هــآ ....

یــَـعـنـی بــُـرو ...!

گـــآهــی چـِـقــَـدر خِــنـگ مـیـشــویـم ...! ...

+ 12:10 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
چیزی نیست
که مرا سر شوق بیاورد
جز تو!
که تو هم نیستی...

+ 12:10 زهـــــــره
پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393
گفتند: زمان همه چیز را حل خواهد کرد

زمان داشته‌هایم را از من گرفت

آرزوهایم را به باد داد

روز‌های عمرم را بی‌ وقفه شمرد

زمان چیزی را حل نکرد

تنها همه چیز را حذف کرد

+ 12:9 زهـــــــره